golo
  • Basic

Asura

Vị trí:

Đặc trưởng: Charge /DPS

Đề xuất tuyến:

Độ khó:

Chiến thuật: