golo
  • Basic

Hiyoribou

Vị trí: Trợ thủ

Đặc trưởng: Regen/Khống chế

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Quấy rối kẻ thù và hồi máu cho đồng đội bằng Khả năng 1. Sử dụng Khả năng 2 để làm cho hình nhân ánh nắng đi theo đồng minh của bạn cùng với Khả năng 3 để nhanh chóng làm mù những kẻ tấn công sắp tới. Khi một đồng minh đang bị bắn và sắp bị đánh bại, hãy kịp thời sử dụng