golo
  • Basic

Ichimokuren

Vị trí: Trợ thủ

Đặc trưởng: Hỗ trợ/khống chế

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng kỹ năng 1 và 3 để làm tê liệt kẻ thù. Kỹ năng 2 có thể Knock Up kẻ thù và bảo vệ đồng minh. Tận dụng tốt Ultimate trong các trận đấu tổ đội để chống chịu nhiều sát thương.