golo
  • Basic

Izaya

Vị trí: Pháp sư

Đặc trưởng: Burst/Khống chế

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Cố gắng nhắm nhiều quả cầu nhỏ từ Kỹ năng 1 vào cùng một mục tiêu hoặc đánh nhiều mục tiêu bằng cách kiểm soát phạm vi sử dụng. Tăng tỷ lệ trúng đích của Kỹ năng 1 bằng cách kết hợp nó với hiệu ứng khống chế của Kỹ năng 2. thay đổi vị trí của các đơn vị khác nhau có thể đạt được hiệu quả đáng ngạc nhiên trên chiến trường.