golo
  • Basic

Jikikaeru

Vị trí: Xạ thủ

Đặc trưởng: DPS

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Thiệt hại thực sự do Jikikaeru gây ra quả thực rất đáng sợ. Nếu đó là ngày may mắn của anh ấy, anh ấy thậm chí có thể gánh cả trận đấu.