golo
  • Basic

Kaguya

Vị trí: Trợ thủ

Đặc trưởng: Hỗ trợ/khống chế

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Hạ gục đối thủ bằng cách sử dụng kỹ năng 2. Kỹ năng 3 có thể được sử dụng để tấn công trước hoặc để phòng thủ sau. Sử dụng kỹ năng tối thượng của cô ấy để bảo vệ đồng đội của bạn và giảm đáng kể sát thương nhận vào.