golo
  • Basic

Komatsu

Vị trí: Xạ thủ

Đặc trưởng: DPS

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1 để gây sát thương AOE lên kẻ địch và sử dụng Kỹ năng 2 để kích hoạt tầm nhìn trong rừng. Dùng Kỹ Năng 3 để tăng tốc độ đánh cho bản thân và thức thần đồng minh phụ thuộc và nhanh chóng trốn thoát đến thức thần đồng minh khi gặp nguy hiểm. Sử dụng Kỹ năng 4 để gây sát thương liên tục lên kẻ địch trong phạm vi rộng và gây hiệu ứng làm chậm.