golo
  • Basic

Oitsuki

Vị trí: Pháp sư

Đặc trưởng: Khống chế/Charge

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 2 để đánh kẻ thù. Tạo và nhặt Linh hồn Thỏ để tạo thành Chuỗi ánh sáng có thể gây sát thương và gây hiệu ứng Câm lặng cho mục tiêu của bạn sau một khoảng thời gian ngắn. Tham gia chiến đấu đồng đội với Kỹ năng 3 và nhanh chóng nhặt Linh hồn Thỏ trong chiến trường với Kỹ năng Tối thượng dành cho Đám đông Khống chế.