golo
  • Basic

Rukia Kuchiki

Vị trí: Samurai

Đặc trưởng: Khống chế/DPS

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Kỹ năng 3 của Rukia có khả năng dịch chuyển tuyệt vời và Kỹ năng 2 của cô ấy có thể đóng băng kẻ thù và đưa cô ấy đến gần chúng hơn. Khả năng giảm sát thương cao trong khi chiêu cuối của cô ấy đang sạc có nghĩa là Rukia có khả năng sống sót mạnh mẽ trong các cuộc giao tranh.