golo
  • Basic

Satori

Vị trí: Samurai

Đặc trưởng: DPS

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Sau khi đánh kẻ thù bằng kỹ năng thứ hai, bạn có thể sử dụng bốn kỹ năng để ném bom bóng chày. Mỗi lần sử dụng 4 kỹ năng, bạn sẽ chồng lên 1 lớp dấu [Nổ], và lớp cao nhất là 2. Khi bạn có 1 lớp dấu [Nổ], sát thương do sử dụng [Home Run] sẽ tăng lên; khi bạn có 2 lớp dấu [Nổ], sử dụng [Home Run] sẽ kích hoạt dấu để gây thêm sát thương sớm hơn. Mỗi đòn đánh có thể làm giảm thời gian làm mát của ba kỹ năng.