golo
  • Basic

Shiranui

Vị trí: Pháp sư/Ninja

Đặc trưởng: Burst/Charge

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1 và Kỹ năng 4 để sinh ra bướm gần kẻ thù và sử dụng Kỹ năng 3 để di chuyển đến bướm để gây sát thương cho kẻ thù xung quanh.