golo

Ghi chú Cập Nhật 0119

1/19/2024 1:28:49 PM
[Sự kiện mới nhất]
1. Liên kết "Kyogoku Natsuhiko" - Lần 2
Thời gian sự kiện: 19/01/2024 - 01/02/2024
Mở liên kết "Đấu Trường Onmyoji" x "Kyogoku Natsuhiko" lần 2! Nhân vật liên kết được yêu thích [Yato no Kami] lại đến Chiến trường Bình An Kinh, Skin liên kết Yato no Kami [Xích Dạ Quỷ Hành] sẽ trở lại hạn giờ, Skin liên kết hoàn toàn mới [Hạ Màn] cũng sẽ cùng ra mắt!
1. Xích Dạ Quỷ Quyết
Các đại nhân hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận [Hí U Dẫn], mỗi lần thu thập [Hí U Dẫn]*1 sẽ tăng một đoạn tiến độ thưởng, tăng 6 điểm tiến độ sẽ nhận thưởng lớn của vòng. Tham gia sự kiện còn có thể nhận miễn phí nhân vật liên kết [Yato no Kami].
2. Vui Hưởng Ưu Đãi Hoàn Trả
Sự kiện hoàn trả siêu hời cho Skin mới của Yato no Kami [Vui Hưởng Ưu Đãi Hoàn Trả] sẽ mở từ ngày 19/01/2024 - 23:59:59 ngày 25/01/2024. Trong thời gian sự kiện, tiêu 860 Khuyết Ngọc được nhận Skin hoàn toàn mới của Yato no Kami [Hạ Màn], và nhận thưởng nhiều Vé Skin hoàn trả theo từng giai đoạn, tối đa có thể nhận 90 Vé Skin! Sự kiện hoàn trả này chỉ kéo dài trong một tuần, Onmyoji đại nhân đừng bỏ lỡ!
Ngoài ra, [Yato no Kami-Hạ Màn] sẽ khôi phục mua bằng Vé Skin và ưu đãi giảm 12% sau 00:00 ngày 26/01/2024.
3. Quỷ Nguyệt Dị Các
Các đại nhân có thể tự do kết hợp lựa chọn Skin liên kết và hộp quà liên kết để hưởng ưu đãi giảm Khuyết Ngọc, tốn càng nhiều Khuyết Ngọc mua vật phẩm, Khuyết Ngọc được giảm càng nhiều.
 
[Điều chỉnh và tối ưu hóa]
1. Cập nhật nhãn Skin cho Skin chuỗi Chiến Nghi, Nghi Điển Sơ Cấp và Nghi Điển Mẫu Mực sẽ có các kiểu khác nhau.
 
[Điều chỉnh miễn phí hạn giờ]
Sẽ điều chỉnh Thức Thần miễn phí hạn giờ tuần này vào lúc 5:00 thứ Hai (22/01), Thức Thần miễn phí hạn giờ mới là Futakuchi, Hako Shoujo, Shuten Doji, Hone Onna, Hangan, Kidomaru, Dodomeki, Yokinshi.
Onmyoji có [Phúc Thần Nguyệt Khế] có thêm Thức Thần miễn phí hạn giờ là Ichimokuren, Ootengu.
Trong đó Dodomeki, Yokinshi là Thức Thần có độ khó khá cao, Onmyoji có thời gian vào Bình An Kinh ít hơn 7 ngày sẽ không thể sử dụng miễn phí những Thức Thần này để chiến đấu.