golo

Ghi chú Cập Nhật 0322

3/22/2024 9:00:11 AM
[Skin mới nhất]
1. Sứ Vân Tinh
Vận mệnh trở về với trời mây, sao rơi hóa thành sứ; dù cẩn thận bảo vệ, vết nứt vẫn khó có thể khắc phục. Vận mệnh mỏng manh như sợi tơ, khiến người đời hoảng sợ, lại cũng rối rắm như tấm lưới, nếu bị phá vỡ sẽ nguy hiểm vô cùng.
Skin Sử Thi hoàn toàn mới của Aori [Sứ Vân Tinh] sẽ được mở bán tại Tiệm Trang Phục sau bảo trì ngày 22/03/2024, tuần đầu ưu đãi giảm giá 12%, đừng bỏ lỡ! Nút đặt làm chuyên thuộc Skin [Sứ Vân Tinh] của Aori là [Nút đặt làm-Sứ Vân Tinh] cũng sẽ được mở bán sau bảo trì ngày 22/03 trong [Tiệm] - [Tiệm Tạp Hóa], giá 148 Khuyết Ngọc, đừng bỏ lỡ!
 
[Điều chỉnh miễn phí hạn giờ]
Sẽ điều chỉnh Thức Thần miễn phí hạn giờ tuần này vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Hai (25/03), Thức Thần miễn phí hạn giờ mới là Chin, Tenjo Kudari, Karasu Tengu, Kuro Douji, Thiên Cơ, Sakura, Aobouzu, Ittan-momen.
Onmyoji có [Phúc Thần Nguyệt Khế] có thêm Thức Thần miễn phí hạn giờ là Aori, Bakekujira.
Trong đó, Ittan-momen là Thức Thần có độ khó khá cao, Onmyoji có thời gian vào Bình An Kinh ít hơn 7 ngày sẽ không thể sử dụng miễn phí Thức Thần này để chiến đấu.