golo

Ghi chú Cập Nhật 0510

5/10/2024 9:34:02 AM
[Điều chỉnh tính cân bằng]
1. Heiyo
Là một Thức Thần Đỡ đòn có tính linh hoạt khá kém, Heiyo vốn nên có khả năng đối đầu mạnh mẽ hơn trong giai đoạn đi đường, nhưng hiện tại trong giai đoạn đi đường này, thể chất và sát thương của Heiyo đều hơi kém, khiến anh ấy khó chiếm được thế thượng phong trong quá trình đi đường ở đầu trận. Do đó, chúng tôi đã tăng HP cơ bản của Heiyo và ST cơ bản của kỹ năng 2 [Phong Cổ Trần] ở đầu trận, hy vọng có thể cải thiện tình trạng quá yếu khi đi đường của anh ấy.
HP cơ bản từ 920 điều chỉnh lên thành 970.
Kỹ năng 2 [Phong Cổ Trần]:
ST cơ bản từ 80/95/110/125/140 điều chỉnh lên thành 110/130/150/170/190.
2. Sasori Onna
Hiệu suất của Sasori Onna hiện đang quá mạnh ở đường trên, nhờ vào đặc tính đánh thường của mình, Sasori Onna có thể dễ dàng tạo ưu thế ở đầu trận, nhưng với tư cách là một Thức Thần Ninja, cô ấy lại không thể hiện tốt ở vị trí đi rừng, khả năng bộc phát sát thương ở cuối trận khá thấp. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh giảm ST cơ bản Độc Bọ Cạp của cô ấy ở đầu trận, đồng thời điều chỉnh tăng sát thương tấn công thêm của kỹ năng cuối [Độc Trăm Bọ Cạp].
Bị động [Độc Bọ Cạp]:
Sát thương gây ra mỗi giây từ 18 (+24% (+1,05% cấp hiện tại) Tấn công thêm) (+1,5 cấp hiện tại) điểm điều chỉnh xuống còn 12 (+24% (+1,50% cấp hiện tại) Tấn công thêm) (+0,09 cấp hiện tại) điểm.
Sát thương lên quái rừng từ 100% điều chỉnh lên thành 150%
Kỹ năng cuối [Độc Trăm Bọ Cạp]:
Buff tấn công thêm từ 70%/105%/140% điều chỉnh lên thành 70%/115%/160%.
3. Aori
Là một Thức Thần Pháp sư có khoảng thời gian gây sát thương hiệu quả ngắn, sát thương do một bộ kỹ năng của Aori gây ra ở giữa và cuối trận đang quá cao, đồng thời kèm theo tỷ lệ sát thương thực nhất định, khiến phe đối kháng không có đủ không gian để phản đòn. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh giảm nhẹ lượng sát thương của kỹ năng 1 [Bùa Trụ Quang] và kỹ năng 3 [Tri Mệnh Trận] ở giữa và cuối trận, hy vọng có thể cải thiện trải nghiệm chơi game cho phe đối kháng.
Kỹ năng 1 [Bùa Trụ Quang]:
Buff sát thương mỗi bùa chú từ (+18% Phép thuật) điều chỉnh xuống còn (+15% Phép thuật).
Kỹ năng 3 [Tri Mệnh Trận]:
Tỷ lệ sát thương tổng kết từ 16%/18,5%/21%/23,5%/26% (+0,5%*cấp hiện tại) điều chỉnh xuống còn 16%/17%/18%/19%/20% (+0,4%*cấp hiện tại).
4. Shouzu
Sau lần tối ưu hóa cơ chế kỹ năng 1 [Đạn Thủy Hoa] của Shouzu trước đó, hiện tại khả năng áp chế khi đi đường của Shouzu hơi quá mạnh. Chúng tôi muốn cải thiện tính dễ chơi của Shouzu, đồng thời giảm trải nghiệm tiêu cực cho bên chịu đòn hết mức có thể. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh giảm nhẹ sát thương phân tách của kỹ năng 1 [Đạn Thủy Hoa] trong giai đoạn đi đường, hy vọng khả năng bào máu địch của Shouzu trong giai đoạn đi đường sẽ về mức hợp lý.
Kỹ năng 1 [Đạn Thủy Hoa]:
Sát thương phân tách cơ bản từ 60/110/160/210/260 điều chỉnh xuống còn 45/90/135/180/225.
5. Ngộ Không
Là một Thức Thần Samurai có tính linh hoạt khá cao, trong phiên bản hiện tại, Ngộ Không có thể dễ dàng tận dụng hiệu suất farm quái nhanh của mình và tạo lợi thế khá lớn cho đội bằng cách thường xuyên phát động tấn công vào Thức Thần trên đường trong giai đoạn đầu trận. Đồng thời, trong quá trình đối đầu với Thức Thần phe địch ở đầu trận, Ngộ Không vẫn có thể chiếm ưu thế về HP thông qua việc hồi nhiều HP, khiến cho phe đối kháng khó mà phản đòn. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh giảm giá trị hồi HP cơ bản khi kỹ năng 1 [Kim Cô Hộ Thân] đánh trúng Thức Thần, đồng thời điều chỉnh giảm hệ số sát thương lên quái rừng của kỹ năng 1 [Kim Cô Hộ Thân], hy vọng có thể giảm bớt độ uy hiếp của Ngộ Không trong giai đoạn đầu trận một cách thích hợp, cải thiện trải nghiệm chơi game cho phe đối kháng.
Kỹ năng 1 [Kim Cô Hộ Thân]:
HP hồi khi đánh trúng Thức Thần từ 10/15/20/25/30 điều chỉnh xuống còn 6/10/14/18/22.
Hệ số sát thương lên quái rừng từ 105% điều chỉnh xuống còn 90%.
6. Kuro Mujou
Giá trị khiên từ kỹ năng 1 [Phệ Hồn Phách] của Kuro Mujou có sự chênh lệch độ dày hơi quá lớn khi Kuro Mujou có lợi và gặp bất lợi, dẫn đến hiệu suất của Kuro Mujou có sự cách biệt lớn giữa hai tình huống, vì vậy chúng tôi đã điều chỉnh nhẹ các giá trị cấu thành, chuyển một phần tỷ lệ thành giá trị cơ bản. Đồng thời, khi sử dụng kỹ năng cuối [Vô Thường Mệnh] để đánh bại Thức Thần phe địch, bản thân Kuro Mujou có thể nhận hiệu ứng tăng tốc đáng kể, nhưng vào cuối trận, ngưỡng trảm sát của sát thương này lại hơi thấp, khiến việc kích hoạt hiệu ứng này trở nên khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đã điều chỉnh tăng sát thương trảm sát của kỹ năng cuối [Vô Thường Mệnh] của Kuro Mujou và điều chỉnh giảm nhẹ hiệu ứng tăng tốc sau khi trảm sát thành công để cân bằng lại.
Kỹ năng 1 [Phệ Hồn Phách]:
Khiên từ 8%/12%/16%/20%/24% HP tối đa điều chỉnh thành 40/110/180/250/320 (+8%/11%/14%/17%/20% HP tối đa)
Kỹ năng cuối [Vô Thường Mệnh]:
Hiệu ứng tăng tốc khi trảm sát từ 40%/55%/70% điều chỉnh xuống còn 40%.
Lượng HP để kích hoạt sát thương trảm sát từ 400/600/800 (+120% Tấn công thêm) điều chỉnh lên thành 400/600/800 (+140% Tấn công thêm).
7. Bất Tri Hỏa
Kỹ năng dịch chuyển [Dạ Hải Điệp Bộ] của Bất Tri Hỏa hiện có thể bị các kỹ năng khống chế làm gián đoạn giữa không trung, và sau khi bị gián đoạn, Bất Tri Hỏa sẽ không dịch chuyển đến điểm đích. Điều này dễ gây trải nghiệm tiêu cực rõ rệt trong một số trường hợp cụ thể, đồng thời có sự khác biệt so với logic chung về kỹ năng dịch chuyển hiện tại của chúng tôi. Ngoài ra, hiện tại cô ấy cũng hơi yếu trong giai đoạn đi đường. Do đó, chúng tôi đã thêm cơ chế Bá Thể yếu thông dụng vào kỹ năng 3 [Dạ Hải Điệp Bộ] của Bất Tri Hỏa, hiệu ứng khống chế sẽ bị trì hoãn cho đến khi Bất Tri Hỏa dịch chuyển đến điểm đích xong mới có hiệu lực, đồng thời chúng tôi cũng điều chỉnh tăng nhẹ ST cơ bản của kỹ năng 1 [Phù Phiến Sơ Vũ], hy vọng có thể cải thiện trải nghiệm tiêu cực khi dịch chuyển bị gián đoạn, cũng như tăng nhẹ khả năng đi đường ở đầu trận của cô ấy.
Kỹ năng 1 [Phù Phiến Sơ Vũ]:
ST cơ bản từ 120/175/230/285/340 điều chỉnh lên thành 135/190/245/300/355.
Kỹ năng 3 [Dạ Hải Điệp Bộ]:
Thêm mới cơ chế Bá Thể yếu trong quá trình dịch chuyển, tức hiệu ứng khống chế sẽ bị trì hoãn cho đến khi Bất Tri Hỏa dịch chuyển đến điểm đích xong mới có hiệu lực.
8. Kidomaru
Hệ số sát thương và phần trăm sát thương cao lên quái rừng của kỹ năng 1 [Tàn Sát Sarugako] của Kidomaru khiến anh ấy có tốc độ diệt quái rừng quá nhanh, điều này cũng khiến Kidomaru có thể nhận và mở rộng lợi thế ở đầu và giữa trận một cách quá dễ dàng. Do đó, chúng tôi đã giảm hiệu suất diệt quái rừng của kỹ năng 1 của Kidomaru một cách thích hợp, hy vọng điều này sẽ khiến hiệu suất đi rừng của anh ấy về mức hợp lý.
Kỹ năng 1 [Tàn sát Sarugako]: Mỗi lần tiểu quỷ tấn công, tỷ lệ sát thương lên quái rừng từ 120% điều chỉnh xuống còn 100%, sát thương tối đa lên quái rừng từ 25 (+7,5*cấp hiện tại) điều chỉnh xuống còn 25 (+6*cấp hiện tại).
9. Kubinashi
Là một Thức Thần Xạ thủ có tần suất dịch chuyển khá cao, chúng tôi nhận thấy rằng tốc độ dịch chuyển của Kubinashi không tương xứng với tần suất của nó - tốc độ dịch chuyển của Kubinashi chậm hơn so với hầu hết các kỹ năng dịch chuyển cùng loại, điều này khiến nhịp độ gây sát thương của anh ấy trở nên chậm chạp khi có sự tham gia của dịch chuyển, do đó chúng tôi đã điều chỉnh tăng tốc độ dịch chuyển của Kubinashi. Ngoài ra, thời gian động tác đánh thường đặc biệt của kỹ năng 1 [Đánh Roi Mạnh] của Kubinashi giờ đây sẽ giảm dựa trên tốc đánh (tương tự như logic đánh thường), hy vọng kỹ năng và đánh thường của Kubinashi sẽ nối tiếp mượt mà hơn.
Kỹ năng 1 [Đánh Roi Mạnh]:
Thời gian động tác đánh thường đặc biệt sẽ giảm dựa trên tốc đánh.
Kỹ năng 2 [Truy Kích Nhanh]:
Tốc độ dịch chuyển tăng lên.
10. Zashiki
Hiệu ứng hồi phục từ kỹ năng 1 [Trừ Nạn Trong Nhà] của Zashiki hơi quá cao, giúp Zashiki luôn có thể duy trì HP khỏe mạnh khi có ưu thế ở giữa trận, khó mà bị phản đòn. Tuy nhiên, trong tình huống bất lợi, Zashiki ở giữa và cuối trận lại rất khó phát huy tác dụng trên chiến trường. Vì vậy, chúng tôi đã điều chỉnh giảm nhẹ tỷ lệ hồi HP của kỹ năng 1 [Trừ Nạn Trong Nhà] của Zashiki, và điều chỉnh tăng giá trị cơ bản của kỹ năng cuối [Phúc Vận Hưng Thịnh]. Hy vọng Zashiki sẽ có hiệu suất hợp lý trong các tình huống khác nhau.
Kỹ năng 1 [Trừ Nạn Trong Nhà]:
Tỷ lệ hồi phục khi đánh trúng Thức Thần và quái rừng từ 40% điều chỉnh xuống còn 30%, tỷ lệ hồi phục khi đánh trúng đơn vị từ 12% điều chỉnh xuống còn 8%.
Kỹ năng cuối [Phúc Vận Hưng Thịnh]:
Giá trị cơ bản của khiên nhận được từ 250/300/350 điều chỉnh lên thành 250/325/400.
 
[Điều chỉnh và tối ưu hóa]
1. Tối ưu hóa vấn đề do đơn phương xóa bạn bè gây ra
2. Điều chỉnh thưởng sau khi hoàn thành thu thập Skin chuỗi [Bộ Hắc Kim] và [GEEK PLAY] - cách nhận Thức Thần Lục chuyên thuộc. Hiện bạn có thể vào giao diện [Phần Thưởng Sưu Tầm] trong hệ thống Đồ Giám để nhận thủ công.
 
[Điều chỉnh miễn phí hạn giờ]
Sẽ điều chỉnh Thức Thần miễn phí hạn giờ tuần này vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Hai (13/05), Thức Thần miễn phí hạn giờ mới là Futakuchi, Tenjo Kudari, Zashiki, Yamawaro, Menreiki, Kuro, Mouba, Hakuzosu.
Onmyoji có [Phúc Thần Nguyệt Khế] sẽ có thêm Thức Thần miễn phí hạn giờ là Ootengu và Momo.
Trong đó Mouba, Hakuzosu là Thức Thần có độ khó khá cao, Onmyoji có thời gian vào Bình An Kinh ít hơn 7 ngày sẽ không thể sử dụng miễn phí những Thức Thần này để chiến đấu.