golo
  • Basic

Dai Shimei

Vị trí: Pháp sư

Đặc trưởng: DPS

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Dai Shimei có thể sử dụng kết hợp các kỹ năng của mình để kích hoạt thêm các phép bổ trợ và làm mới thời gian hồi các kỹ năng của mình để thường xuyên gây sát thương. Khi chiêu cuối của hắn đánh ít mục tiêu hơn, hiệu ứng sát thương càng đáng kể.