golo
  • Basic

Maestro

Vị trí: Pháp sư

Đặc trưởng: Burst/Carry

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Kỹ năng 1 có thể kết hợp với kỹ năng 2 để đánh mục tiêu nhiều lần và gây thêm sát thương. Sát thương ban đầu của Kỹ năng 4 khá thấp, hãy sạc nó bằng cách đánh mục tiêu bằng các kỹ năng khác hoặc các đòn tấn công cơ bản để tăng sản lượng.