golo
  • Basic

Hakuzosu

Vị trí: Ninja

Đặc trưởng: Burst/Charge

Đề xuất tuyến: Rừng

Độ khó:

Chiến thuật: Khi ở dạng người, sử dụng Kỹ năng 1 và Kỹ năng 2 để đánh dấu mục tiêu, sau đó biến thành dạng cáo trắng và sử dụng dịch chuyển của Kỹ năng 1 để áp sát kẻ thù và cộng dồn dấu ấn. Sau đó, sử dụng Kỹ năng 2 để gây sát thương cao. Thường xuyên sử dụng khả năng tối thượng của bạn để dịch chuyển.