golo
  • Basic

Hana

Vị trí: Trợ thủ/Pháp sư

Đặc trưởng: Phục hồi/Carry

Đề xuất tuyến: Bot/Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1 để xếp các lớp hiệu ứng chim bay, sau đó sử dụng Kỹ năng 1 và đòn đánh cơ bản đặc biệt để nhanh chóng kích hoạt hiệu ứng khống chế của Kỹ năng 3. Khi hiệu ứng chim bay được xếp chồng lên mức tối đa, bạn có thể sử dụng Kỹ năng 2 để quấy rối, hồi máu hoặc sử dụng sự vội vàng của Kỹ năng 2 để kiểm soát nhiều kẻ thù hơn với Kỹ năng tối thượng và bảo vệ đồng đội của bạn.