golo
  • Basic

Kyonshi Ani

Vị trí: Đỡ đòn

Đặc trưởng: Khống chế/Sinh tồn

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 3 để xuyên qua càng nhiều kẻ thù càng tốt bằng dây xích và tích lũy Kyonshi Force. Sử dụng Kỹ năng 1 với đầy đủ Kyonshi Force để nhận được phần thưởng hồi phục và sát thương, đồng thời gây sát thương bùng nổ.