golo
  • Basic

Ittan-momen

Vị trí: Pháp sư/Ninja

Đặc trưởng: Burst/Charge

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1 và Kỹ năng 3 để đi vòng quanh kẻ thù của bạn. Tấn công vào lưng chúng 3 lần sẽ gây ra một lượng sát thương lớn.