golo
  • Basic

Susabi

Vị trí: Pháp sư

Đặc trưởng: Burst/Charge

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 2 để khống chế thức thần đối phương, sau đó sử dụng Kỹ năng 1 để dồn hiệu ứng bị động. Cuối cùng, sử dụng Kỹ năng 3 để lấp đầy sân bằng năng lượng thiên thể và sử dụng Ranh giới thiên văn để loại bỏ tất cả thức thần của đối thủ.