golo
  • Basic

Jorogumo

Vị trí: Samurai/Ninja

Đặc trưởng: DPS

Đề xuất tuyến: Top/jungle

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1 để giết lính để những người hầu tarantula có thể tiến hóa thành tarantula độc có khả năng gây Chậm liên tục lên kẻ thù. Chiến đấu trong phạm vi của Kỹ năng 2 tăng Tốc độ di chuyển và Tốc độ đánh. Thuốc độc mang lại hiệu ứng khống chế cho kỹ năng tối thượng.