golo
  • Basic

Kainin

Vị trí: Ninja

Đặc trưởng: Charge /DPS

Đề xuất tuyến: Rừng

Độ khó:

Chiến thuật: Đặc điểm của Kainin có thể mang lại một lượng sát thương lớn cho khả năng của cô ấy. Cô ấy có thể sử dụng định vị, Làm chậm Kỹ năng 1, đánh bật lại kỹ năng tối thượng và dịch chuyển từ Kỹ năng 2 để kích hoạt đặc điểm của mình nhiều lần nhằm gây nhiều sát thương lên mục tiêu. Cô ấy cũng có thể nhanh chóng tham gia các trận chiến với Kỹ năng 3 của mình.