golo
  • Basic

Mushishi

Vị trí: Trợ thủ

Đặc trưởng: Hỗ trợ/Buff

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Mushishi có thể chuyển đổi giữa các trạng thái Giấc mơ Bướm và Tự hiện thực hóa. Trạng thái Giấc mơ Bướm thích hợp hơn để gây sát thương, trong khi trạng thái Tự hiện thực hóa tốt hơn để truy đuổi kẻ thù. Thời gian tấn công hoặc phòng thủ của bạn trong trận chiến và linh hoạt chuyển đổi giữa các trạng thái để tận dụng tối đa Mushishi.