golo
  • Basic

Kubinashi

Vị trí: Xạ thủ

Đặc trưởng: Burst/Charge

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 2 để thường xuyên chuyển đổi vị trí của bạn và tạo khoảng trống cho DPS. Sử dụng Kỹ năng 4 để giảm nhanh lượng HP của đối phương, tiếp theo là Kỹ năng 3 để làm giảm tốc độ phục hồi của đối phương. Trọng Đấu đội, Kỹ năng 1 có thể gây sát thương cho AoE cao.