golo
  • Basic

Kuro

Vị trí: Đỡ đòn/Samurai

Đặc trưởng: Sinh tồn/DPS

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Bạn có thể phản công các cuộc tấn công khác nhau bằng cách học cách sử dụng khả năng bị động của mình.