golo
  • Basic

Momo

Vị trí: Trợ thủ

Đặc trưởng: Assist/Regen

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Quấy rối với Kỹ năng 2 và sử dụng Kỹ năng 1 khi đồng minh có thể tấn công kẻ thù trước trận chiến. Tăng sát thương với Kỹ năng 3. Đặt Kỹ năng tối thượng trong khu vực có thể chiến đấu theo nhóm.