golo
  • Basic

Puppeteer

Vị trí: Samurai

Đặc trưởng: Burst/Charge

Đề xuất tuyến: Rừng

Độ khó:

Chiến thuật: Khi ở chế độ đánh xa, hãy sử dụng Kỹ năng 2 và Kỹ năng 3 để chạy trốn hoặc gây sát thương khi thích hợp. Khi bạn tìm thấy cơ hội thích hợp để chuyển sang chế độ cận chiến, hãy sử dụng Kỹ năng 3 để nhanh chóng lao tới mục tiêu để ra đòn kết liễu.