golo
  • Basic

Takiyasha Hime

Vị trí: Samurai

Đặc trưởng: Khống chế/DPS

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 2 để đến gần kẻ thù và đánh bật chúng, và tận dụng lợi thế khi chúng cứng để đánh chúng bằng Khả năng 3. Đây là lúc bạn nên sử dụng Khả năng 1 vì bạn có thể dễ dàng đánh kẻ thù bằng lưỡi kiếm. Sau đó, sử dụng hiệu ứng cường hóa của Nội tại tự nhiên để chiến đấu chống lại kẻ thù.