golo
  • Basic

Ebisu

Vị trí: Trợ thủ

Đặc trưởng: Sinh tồn/phục hồi

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Khi Kỹ năng 2 trúng kẻ thù, hãy nhấn vào kỹ năng một lần nữa để kéo kẻ thù trở lại. Sử dụng Ultimate Kỹ năng có thể xua tan Khống chế cho những kẻ địch đang chịu hiệu ứng trong phạm vi một lần.