golo
  • Basic

Tanuki

Vị trí: Đỡ đòn

Đặc trưởng: Khống chế/sinh tồn

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng khả năng sống sót của Tanuki và lợi thế kiểm soát đám đông. Tăng sức mạnh cho các khả năng khác nhau theo dòng chảy của trận chiến là chìa khóa để chiến thắng.