golo
  • Basic

Kani Hime

Vị trí: Đỡ đòn

Đặc trưởng: Charge /DPS

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1: Conch Hammer để gây sát thương lên kẻ thù và đảm bảo khả năng sống sót, sử dụng Kỹ năng 2: Vice Grip! để hạn chế sự dịch chuyển của kẻ thù, tiếp theo là Kỹ năng 3: Crab Pounce! để đẩy chúng vào địa hình và làm choáng chúng.