golo
  • Basic

Ungaikyo

Vị trí:

Đặc trưởng: DPS/Control

Đề xuất tuyến:

Độ khó:

Chiến thuật: