golo
  • Basic

Yamausagi

Vị trí: Trợ thủ

Đặc trưởng: Hỗ trợ/khống chế

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Các phép thuật của Yamausagi đều liên quan đến chuyển động, vì vậy hãy sử dụng chúng thật tốt. Khi vầng hào quang sáng lên trên Yamausagi, kỹ năng tiếp theo của cô ấy sẽ không tiêu tốn MP. Kỹ năng tối thượng của cô ấy gây ra nhiều sát thương hơn nếu nó trúng nhiều kẻ địch hơn.