golo
  • Basic

Aobozu

Vị trí: Samurai

Đặc trưởng: Sinh tồn/DPS

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 3 để kiểm soát kẻ thù và Kỹ năng 2 để gây sát thương và nhận hiệu ứng hồi phục. Được sử dụng cùng với Kỹ năng 1, giúp tăng sát thương của các kỹ năng khác hoặc hồi phục Tham nhũng, bạn có thể gank ở trung tâm chiến trường. Aobozu sẽ đạt được khả năng kiểm soát hoặc khả năng kết liễu cao hơn tùy thuộc vào việc bạn chọn Hình dạng Trái tim của Đức Phật hay Hình dạng Mặt quỷ.