golo
  • Basic

Yamawaro

Vị trí: Đỡ đòn

Đặc trưởng: Khống chế/sinh tồn

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng tường của Kỹ năng 1 một cách khôn ngoan để bảo vệ đồng minh hoặc hạn chế sự di chuyển của kẻ thù. Tham gia vào trận chiến xung quanh bức tường làm tăng khả năng sống sót của Yamawaro. Trong trận chiến, Yamawaro có thể điều hướng chiến trường bằng Khả năng 3 cùng với Khả năng 2 và 4 cho sát thương.