golo
  • Basic

Youko

Vị trí: Xạ thủ

Đặc trưởng: Burst/Quấy rối

Đề xuất tuyến: Bot

Độ khó:

Chiến thuật: Tìm cơ hội sử dụng kĩ năng 2 để tiêu diệt thức thần đối phương. Sử dụng phép tăng Tốc độ tấn công của Demon Force để tấn công lần thứ 3 và tiêu diệt kẻ thù của bạn, cũng như giảm CD cho tất cả các kỹ năng. Khi Demon Force đạt đến 5 lớp, sử dụng kỹ năng tối thượng để có thêm cơ hội gây sát thương chí mạng ngay lập tức.