golo
  • Basic

Mouba

Vị trí: Đỡ đòn

Đặc trưởng: Khống chế/sinh tồn

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1 và 2 để liên tục hạ gục đối thủ đi đường. Sử dụng khả năng tối thượng và Kỹ năng 3 của bạn để hỗ trợ nhanh chóng và đánh bại đối thủ phía trước bạn. Tận hưởng cảm giác lái hồi hộp! Bạn cũng có thể đưa một đồng đội đi cùng.