golo
  • Basic

Zashiki

Vị trí: Đỡ đòn

Đặc trưởng: Quấy rối/sinh tồn

Đề xuất tuyến: Top

Độ khó:

Chiến thuật: Cố gắng đảm bảo rằng bạn giữ được nhiều quả cầu. Đầu tiên, sử dụng Kỹ năng 1 để quấy rối kẻ thù, và cố gắng tìm thời điểm tốt để sử dụng lá chắn của Kỹ năng 3. Cuối cùng, sử dụng sát thương hai giai đoạn của chiêu cuối để gây sát thương và kết liễu đối thủ của bạn.